Graphoteket Webbyrå gör websidor som fungerar

Vi gör websidor som fungerar! De websidor vi producerar är tekniskt funktionella, har en väl genomtänkt struktur och webdesign utformad speciellt för uppdragsgivarens verksamhet. Vi arbetar med väl dokumenterade verktyg för att optimera sökstrategier, rapportering och uppföljning.

analys_graphoteket websidor

Graphoteket Webbyrå vill göra bra websidor, som hjälper våra kunder. Därför är vår analys viktig. I början av uppdraget tar vi reda på nuläget och vad uppdragsgivaren vill uppnå och vilken målgrupp man vill nå. För att kunna genomföra ett uppdrag, med rätt resultat, är vårt analysverktyg ovärderligt. Vi analyserar bland annat nuläget, uppdraget och omvärlden. Med den insamlade informationen får vi en stabil grund att stå på som ger oss en klar bild över det önskade resultatet. Härifrån kan vi jobba vidare  med webdesign, ta oss igenom sidans struktur och form samt verktygen för positionering och sökbarhet.

struktur_graphoteket hemsidor

Graphoteket Webbyrå arbetar med välstrukturerade websidor. En websida skall vara lättnavigerad. Då behöver strukturen vara logisk och enkel. Det skall vara lätt att överblicka det viktigaste på sidan. Besökaren skall snabbt få en bild av vem som står bakom sidan och var man kan hitta det man söker. Därför behöver websidan vara så enkel som möjligt. Det är en process, där man skalar ner och skalar ner, tills det är så få rubriker som möjligt – och – så tydligt som möjligt! Lite spännande skall det också vara. Besökaren skall lockas vidare. Ju längre man kan hålla kvar besökaren, desto bättre.

webdesign_graphoteket webutveckling

Graphoteket Webbyrå jobbar med en väl genomarbetad webdesign – den är genomtänkt och bygger på vår analys. Rätt webdesign ger websidan en egen karaktär som speglar verksamheten och det man vill förmedla. Baserat på strukturen och analysen, växer formen fram. Färger, grafiska element, filmer och bilder, rubriker och texter skapar en plattform för den information, uppmärksamhet och försäljning som kunden önskar. Helheten är det som ger framgång för våra kunder – det vi alltid har som mål. Vi vill att det skall gå bra för våra kunder.

teknik_graphoteket responsiv design

Graphoteket Webbyrå har duktiga programmerare och erbjuder CMS-system samt trygga webhotell. Behöver du en interaktiv enkät? Låta besökare ställa frågor via hemsidan? Kunna ladda ner annonsmaterial och bilder? Starta en ny webshop, eller koppla en webshop till din befintliga sida? Allt går att ordna! Uppdragsgivaren och besökaren skall aldrig märka tekniken. Den skall arbeta i det tysta ihop med en god webdesign – effektivt och tryggt. Bilder och filmer behöver optimeras för att sidan skall ladda snabbt och hostingen skall erbjuda god säkerhet och bra service.

SEO-optimering_graphoteket webbyrå

Man kan göra hur fina websidor som helst, men om man inte kan hitta dem är de ändå värdelösa. Därför är det så viktigt med de verktyg vi använder för att göra websidorna vi producerar sökbara. Med en SEO-optimering och vårt optimeringsverktyg, där vi bland annat tittar på populära sökord och fraser samt eventuella konkurrenters synbarhet, kan sidan börja klättra på Google. För att verifiera utvecklingen erbjuder Graphoteket Webbyrå kontinuerliga rapporter, som ger möjlighet att finjustera för bättre resultat av vår SEO-optimering.

Effektiva lösningar.
Varje gång.

VÄLKOMMEN!