Vår beprövade process ger resultat

1. KOMMUNIKATION

Vi träffar er och pratar om önskemål, behov, verksamheten, omvärlden, kunder och framtid. Intervjun ger oss ett väldigt bra underlag, som ligger till grund för vår analys av uppdraget.

2. ANALYS

Vi genomför en analys enligt vår egenutvecklade, väl beprövade arbetsmetod. Analysen speglar ert nuläge, samt ert önskade läge, och är grundläggande för vår kreativa process.

3. GENOMFÖRANDE

Utifrån resultatet av vår analys genomför vi en kreativ process. Den resulterar i rekommendationer, strategier, idéer och skisser till er. Efter godkännande kan vi konkretisera och leverera.

4. LEVERANS

I vår projektledning arbetar vi utifrån en väl fungerande modell, där vi kontinuerligt följer upp vårt arbete och tidsplanen med uppdragsgivaren. Det är vårt sätt att kvalitetssäkra processen och leveransen.

Kreativ kultur

För oss är vår kreativa kultur förknippat med att se saker ur andra perspektiv, tänka tvärt om, tro på våra idéer och pröva dem. Vi är grafiska problemlösare. Vi diskuterar och bearbetar våra uppdrag, hittar det som fungerar och som ger resultat.

Kreativitet kommer inte av sig själv. Den kräver lugn och ro. Den kräver en kreativ kultur.

Vi är kvalitetscertifierade

Graphoteket är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Vi har ett levande och aktivt kvalitetssystem och arbetar med ständiga förbättringar och mot nollfelsprincipen. Se certifikatet här.

iso9001_graphoteket

Kvalitetspolicy

Graphoteket står för ”Vi kan, vi vill, vi fixar” och företaget säljer grafiska tjänster på elitnivå med hög professionalism och massor av service.

Graphoteket arbetar med ständiga förbättringar och med att uppfylla krav från kunder och myndigheter.