Graphoteket Reklambyrå har ett enda mål – att uppnå resultat!

Graphoteket Reklambyrå hjälper er lyckas med ert marknadsföringsarbete och bli riktigt framgångsrika. Ni är välkomna till oss och till all vår samlade erfarenhet, all vår kreativitet och vårt stora engagemang.

analys_graphoteket

Graphoteket Reklambyrå analyserar för att uppnå resultat. För att kunna genomföra ett uppdrag, med rätt resultat, är vårt analysverktyg ovärderligt. Vi analyserar bland annat nuläget, uppdraget och omvärlden. Vi granskar var verksamheten befinner sig och vart den är på väg. Vi tittar på eftersträvad framtid för bland annat positionering, varumärke och kärnvärde. Vi söker verksamhetens själ. Med den insamlade informationen får vi en stabil grund att stå på som ger oss en klar bild över det önskade resultatet. Som att göra ett bra underarbete, när man skall måla om. Gör man det ordentligt, blir det ett bra resultat som håller länge.

grafisk form layout graphoteket

Graphoteket Reklambyrå formger (och producerar) allt från grafiska profiler till kundtidningar, kataloger och utställningar. Bra form förmedlar en önskad känsla och ger en tydlig bild av avsändaren och budskapet. Form går hand i hand med färg. Det som binder samman de båda begreppen är symbolik. Varje form och varje färgnyans förmedlar en intuitiv symbolik. I kombination blir resultatet unikt och fångar och förmedlar den önskade känslan samt bär med sig budskapet. Målet med vår formgivning är att budskapet skall nå fram till målgruppen – en komplex process, där varje uppdrag kräver en unik förädlingsprocess.

copy skriva texter graphoteket

Graphoteket Reklambyrå jobbar med texter, både med att redigera texter från våra kunder och att skriva nya texter. Texter är viktiga, rubriker avgörande. En bra rubrik fångar läsaren, väcker uppmärksamhet och skapar lust att läsa vidare. Då gäller det att texten är läsvärd, informativ och kanske rent av spännande. Vem skall läsa? Är det en yrkesgrupp, bred allmänhet eller unga? Pensionärer eller företagare? Politiker eller turister? Att känna till målgruppen är lika viktigt när man skriver texter, som när man formger och gör strategiska val i sin marknadsföring. En yrkestext, med fackuttryck kan vara svår att förstå för den som inte kan fackspråket och en text på lättförståelig svenska kan vara trist för en person med branschkunskap.

reklamkampanj graphoteket

Graphoteket Reklambyrå samarbetar med duktiga fotografer och bra bildbyråer. Bra bildmaterial lyfter en produktion, lika mycket som ett dåligt kan sänka den. Bilder är viktiga och uttrycket att ”en bild säger mer än tusen ord” skall tas på största allvar, eftersom det ligger en hel del sanning i det. Det är mycket som förmedlas genom bilder; även sådant man inte tänkt sig. Därför är det viktigt att motiv och miljö är genomtänkt och att det som visas på bilden verkligen är det man vill visa. En man som skall förmedla ett professionellt intryck skall kanske inte ha slipsen på sned och dammiga skor. Ett företag som skall förmedla trivsel kanske inte skall ha allvarliga personer på sina bilder.

reklamfilmer graphoteket

Graphoteket Reklambyrå arbetar fram idéer och producerar både korta och längre filmer. Film blir alltmer aktuellt. Det är lätt att fånga mottagaren med rörliga bilder och en välgjord film kan förmedla starka budskap, ge lättillgänglig information och väcka nyfikenhet. Med film kan man skapa stämningar och väcka starka känslor. Filmen har ju inte bara rörliga bilder, utan även ljud, som påverkar vårt känsloläge. Filmen tillåter oss att resa, upptäcka och lära. Den öppnar för möjligheter för dem som inte kan besöka fabriker, landskap eller andra länder – att upptäcka det lilla och det stora, dessutom på kort tid. En film kan vara bara en eller ett par minuter och ändå lyckas förändra människors syn på saker och ting.

Effektiva lösningar.
Varje gång.

VÄLKOMMEN!