AUTOMATIONSTEKNIK logotyp & grafisk profil

2018-01-03T12:20:55+02:00

PROJEKT Uppdrag Ny logotyp och grafisk profil Uppdragsgivare Automationsteknik i Hässleholm AB Målgrupp Företag i behov av automation i sina produktionsprocesser UTMANING Kravspecifikation Att behålla det röda, som alltid varit en stark signalfärg för företaget. LÖSNING Logotyp Vi gjorde en grundlig analys utifrån möten vi hade med Automationsteknik. Vi kom [...]

REFORMHUS Logotyp och hemsida

2018-01-03T12:20:55+02:00

PROJEKT Uppdrag Ny logotyp och ny hemsida Uppdragsgivare Reformhus Sverige AB Målgrupp Arkitekter och husköpare UTMANING Kravspecifikation Merbo har bytt namn till Reformhus. Uppdraget var att ta fram en logotyp för Reformhus, där det gröna elementet med fördel kunde få vara kvar från tidigare verksamhet. I övrigt framfördes inga önskemål eller krav på logotypen. [...]

JK FITNESS Skyltar & dekor

2018-01-03T12:20:56+02:00

PROJEKT Uppdrag Göra layout och producera stora utskrifter och skyltar Uppdragsgivare J.K. Fitness AB Målgrupp Människor i alla åldrar som tränar styrketräning UTMANING Kravspecifikation Att hitta material och layout som visuellt ger stöd åt verksamheten LÖSNING Banderoll Layouten skulle knyta an till verksamheten och företagets och dess logotyps färger. Banderollen [...]

PWS utställning

2018-01-03T12:20:57+02:00

PROJEKT Uppdrag Utställning för produkter Uppdragsgivare PWS Nordic AB Målgrupp Besökande kunder och potentiella kunder från kommuner, renhållning, bostadsrättsföreningar och företag UTMANING Kravspecifikation            Att utgå från befintliga lokaler och göra en spännande, informativ och fräsch utställning som visar de produkter som PWS producerar och säljer [...]

HÄSSLEHEM Grafisk Profil

2018-01-03T12:20:59+02:00

PROJEKT Uppdrag Företagsnamn, logotyp och grafisk profil Uppdragsgivare Hässleholmsbyggen AB Målgrupp Befintliga och hypotetiska hyresgäster UTMANING Kravspecifikation Efter en lång utvecklingsresa från förvaltande bolag till kundorienterat företag ville man ha ett nytt namn och en ny logotyp, för att spegla nya kärnvärden LÖSNING Analys Djupintervju om nuläge, utveckling och framtid [...]

HIBAB Film

2018-01-03T12:20:59+02:00

PROJEKT Uppdrag                           Film om Hovdala och Mölleröd naturområden Uppdragsgivare               Hässleholm Industribyggnads AB, som förvaltar Hovdala och Mölleröds naturområden Målgrupp                          Turister, kommunpolitiker (som [...]

HIBAB Websida

2018-01-03T12:21:00+02:00

PROJEKT Uppdrag Hemsida Uppdragsgivare Hässleholms Industribyggnads AB Målgrupp Hyresgäster/företag UTMANING Hemsida                           HIBABs logotypfärger; orange och grått (Graphoteket har gjort HIBABs logotyp) används på hemsidan, för igenkänning. På ingångsidan presenteras huvudbilder med HIBABs kärnvärden i en slider. Strax under syns [...]

PWS AB Websida

2018-01-03T12:21:00+02:00

PROJEKT Uppdrag Ny websida Uppdragsgivare Perstorp Waste System AB Målgrupp Kunder och potentiella kunder i kommuner, renhållning, hyresgästföreningar och företag UTMANING Kravspecifikation Att utgå från moderbolagets hemsida (ESE World) och göra sidan till PWS sida. Att presentera produkterna under flikar på egna sidor i stället för (som på moderbolagets sida) från en [...]

Folkehesten Norge

2018-01-03T12:21:01+02:00

PROJEKT Uppdrag Ny logotyp, hemsida, annonsmaterial, broschyrer, skyltar, affischer, beachflaggor och kuskdräkter till delägarskap för travhästar. Kuskdräkterna skulle vara designade så att de skulle vara lätta att se och känna igen på banan vid travtävlingarna Uppdragsgivare Norska travförbundet, DNT Målgrupp                          Väcka intresse [...]