Projektbeskrivning

PROJEKT

Uppdrag
Logotyp och hemsida

Uppdragsgivare
Teknikassistans AB

Målgrupp
Bil-, lastbils- och tågtillverkare

UTMANING

Kravspecifikation
Logotyp i blått med 3-D-känsla
Hemsida med ny struktur, nya texter och nya bilder
Tre språk; svenska, engelska och tyska

LÖSNING

Layout
Logotyp formgiven och bearbetad i photoshop och illustrator

Hemsida
www.taab.se