Projektbeskrivning

PROJEKT

Uppdrag
Ny logotyp och ny hemsida

Uppdragsgivare
Reformhus Sverige AB

Målgrupp
Arkitekter och husköpare

UTMANING

Kravspecifikation
Merbo har bytt namn till Reformhus. Uppdraget var att ta fram en logotyp för Reformhus, där det gröna elementet med fördel kunde få vara kvar från tidigare verksamhet. I övrigt framfördes inga önskemål eller krav på logotypen.

Hemsidan skulle byggas på logotypen. Merbo hade två olika hemsidor; en för villor och en för flerbostadshus. Informationen på de båda sidorna skulle struktureras upp och sammanfogas till en sida.

LÖSNING

Logotyp
Uppdraget analyserades, företaget kartlades och sedan skissade vi fram förslag och färdigställde logotypen.
Reformhus tillverkar villor och lägenhetshus med extremt bra U-värde och många valmöjligheter. Reform betyder ombildning/förändring (till det bättre). Reformhus är bättre ur miljösynvinkel, ekonomi och byggteknik med sina byggelement. Valfriheten är stor beträffande arkitektur, beklädnad och interiör. Reformhus har hittat en nisch på marknaden, där de är ensamma om sitt speciella byggsystem. Företaget signalerar miljötänk, stabilitet och trygghet.

Det gröna elementet skulle behållas från tidigare logotyp. Logotypen visar ett stiliserat r och ett h i form av ett stadigt förankrat hus, med ett friskt, grönt element, som står för miljöaspekten. Namnet står stadigt i versaler, med mjuka avrundningar, vilket signalerar flexibilitet.

Hemsida
Vi analyserade uppdraget och intervjuade uppdragsgivaren, för att samla information och få en uppfattning om vad som var viktigt och rent praktiskt, vad som skulle vara med på den nya hemsidan.

Därefter gjorde vi ett förslag till struktur, baserat på att samla fakta från de två sidorna till en sida samt göra sidan säljande, informativ och tilltalande. När strukturen hade stämts av med uppdragsgivaren, byggdes sidan utifrån skisser som också stämts av med uppdragsgivaren. Texter granskades och levererades av uppdragsgivaren och struktur, bilder och texter matades in på plats.

Se logotyp och hemsida här

Regionmuseet Kristianstad