Projektbeskrivning

PROJEKT

Uppdrag
Utställning för produkter

Uppdragsgivare
PWS Nordic AB

Målgrupp
Besökande kunder och potentiella kunder från kommuner, renhållning, bostadsrättsföreningar och företag

UTMANING

Kravspecifikation           
Att utgå från befintliga lokaler och göra en spännande, informativ och fräsch utställning som visar de produkter som PWS producerar och säljer

LÖSNING

Utställning
Först kartlades vad som skulle visas, sedan tittade vi på lokalerna, tillsammans med uppdragsgivaren

Lokalerna mättes upp exakt och en ritning togs fram

Med allt underlag på plats kunde den kreativa fasen påbörjas

Idéer bollades och stämdes av med en formgivare för museiutställningar

Hela utställningen ritades in på ritningen och allt kontrollmättes en gång till

Stora trycksaker formgavs och producerades

Hela väggar täcktes med bilder på utomhusmiljöer för att få en utekänsla, som passar för PWS produkter för avfallshantering

De stora utskrifterna monterades och utställningen byggdes och produkterna placerades ut