Projektbeskrivning

PROJEKT

Uppdrag
Ny websida

Uppdragsgivare
Perstorp Waste System AB

Målgrupp
Kunder och potentiella kunder i kommuner, renhållning, hyresgästföreningar och företag

UTMANING

Kravspecifikation
Att utgå från moderbolagets hemsida (ESE World) och göra sidan till PWS sida.

Att presentera produkterna under flikar på egna sidor i stället för (som på moderbolagets sida) från en databas.

LÖSNING

Websida
Graphoteket har tagit fram en grön färgskala för PWS, vilket vi tog upp som basfärg för hemsidan; gröna löv och gröna detaljer. Produktgrupperna har sina egna (olika) färger, precis som moderbolagets produktgrupper har.

Vi satte oss in i det CMS-system som ESE använder (vi är vana vid olika typer av CMS-system) och fyllde sedan sidan med information och bilder, hämtade från de produktbroschyrer vi gjort till PWS.

De texter som saknades eller behövde kompletteras skrev vi.

Vi la in broschyrer, filmer och länkar.

Sidan översattes till danska och en kopia på sidan gjordes och fylldes med de danska texterna.

www.pwsab.se