Projektbeskrivning

PROJEKT

Uppdrag
Att göra en entréskylt i trä till en centralt belägen fastighet i Hässleholm, som visar vilka hyresgäster som finns i fastigheten.

Uppdragsgivare
Magna Fastighetsförvaltning.

Målgrupp
Besökare till de företag som finns i fastigheten.

UTMANING

Kravspecifikation
Skylten skulle vara av ek, ekologiskt och oljad och namnen skulle vara utbytbara om någon ny flyttade in.

LÖSNING

Fastighetsskylt med namn
Vi skissade fram en lösning i trä, där vi kunde byta ut skyltarna med namnen, om någon flyttade. Hål för skyltarna frästes ut, och namnskyltarna frästes i samma form, för att passa. De enskilda skyltarna printades i vår planprinter och oljades, liksom själva skylten. Sedan monterades skylten med en akrylskiva framför för att skydda och säkra de enskilda namnskyltarna.