Projektbeskrivning

PROJEKT

Uppdrag                          
Film om Hovdala och Mölleröd naturområden

Uppdragsgivare              
Hässleholm Industribyggnads AB, som förvaltar Hovdala och Mölleröds naturområden

Målgrupp                         
Turister, kommunpolitiker (som inte hinner besöka hela området, då det är omfattande) och kommunrepresentation

UTMANING

Kravspecifikation           
En film om hela området som breder ut sig söder och norr om Finjasjön

I en workshop drogs riktlinjer och önskemål upp av Graphoteket tillsammans med representanter för HIBAB, Hovdala slott, Turistbyrån och kommunbiolog

En lista gjordes, över vilka platser som man ville visa

Filmning vår, sommar och höst

LÖSNING

Idéarbete                        
Utifrån underlaget påbörjades idéarbetet och de stora dragen i filmen tog form

Grovmanus                      
Filmen skissades upp i text, i stora drag och stämdes av med kunden

Storyboard
En storyboard för varje scen och tagning gjordes och stämdes av med kunden

Rekognosering
Besök på platserna förberedde för vinklar, ljusförhållanden och tider för soluppgång/solnedgång

Planering
Minutiös planering för att vara så effektiva som möjligt där hänsyn skulle tas till tid och plats för filmare, ljudtekniker, filmare för flygbilder, statister och rekvisita samt, inte minst, vädret

Genomförande
Fyra dagars filmning fördelade på månaderna mars till oktober

Eftersom filmningen var väderberoende, fick vi flytta på filmningen flera gånger på grund av regn eller gråmulet väder