Projektbeskrivning

PROJEKT

Uppdrag
Företagsnamn, logotyp och grafisk profil

Uppdragsgivare
Hässleholmsbyggen AB

Målgrupp
Befintliga och hypotetiska hyresgäster

UTMANING

Kravspecifikation
Efter en lång utvecklingsresa från förvaltande bolag till kundorienterat företag ville man ha ett nytt namn och en ny logotyp, för att spegla nya kärnvärden

LÖSNING

Analys
Djupintervju om nuläge, utveckling och framtid kopplad till färgsymbolik (forskning om hur färger tolkas av betraktaren)

Namn
Hässlehem

Logotyp
Namnet i grönt och en stadssiluett för att spegla olika typer av bostäder, mångfald samt trygghet och trivsel. Vi valde ett antal färger, som ingår i Hässlehems grafiska profil där den friskt gröna är ledarfärg och representant för Hässlehem

Tryck
Digitaltryck i vårt tryckeri

hässlehem logotyp layout
digitaltryck tryckeri hässlehem