Projektbeskrivning

PROJEKT

Uppdrag
Ny logotyp och grafisk profil

Uppdragsgivare
Automationsteknik i Hässleholm AB

Målgrupp
Företag i behov av automation i sina produktionsprocesser

UTMANING

Kravspecifikation
Att behålla det röda, som alltid varit en stark signalfärg för företaget.

LÖSNING

Logotyp
Vi gjorde en grundlig analys utifrån möten vi hade med Automationsteknik. Vi kom fram till att rörelse och dynamik är två centrala begrepp i företagets verksamhet. Hur speglar man rörelse och dynamik i en tvådimensionell grafisk form? Vi skissade och diskuterade, jobbade vidare och diskuterade igen. Efter många skisser och möten landade vi i att formen skulle vara rund – evigt snurrande, precis som automation. Automation handlar ju om rörelse; att greppa, flytta och lämna av.

Vi behövde även få med det dynamiska som sker i automationsprocesserna – exakta och återupprepande rörelser. Det löste vi med brutna cirklar som speglar stopp och återupprepning, där det grå (formella) möter det röda (dynamiska). Till namnet ”Automationsteknik” valde vi att ha ett stadigt och okomplicerat typsnitt med viss tyngd, där gemener speglar en informell och flexibel verksamhet.

 

Grafisk profil
Den grafiska profilen ger tydliga ramverk för hur den grafiska kommunikationen skall stärka företagets identitet och igenkänning och täcker allt från administrativt material och profilkläder till bilar och presentartiklar.

Se logotyp och hemsida här

grafisk profil automationsteknik graphoteket
logotyp automationsteknik