Merbo bytte namn till Reformhus och behövde en ny logotyp. Uppdraget analyserades, företaget kartlades och sedan skissade vi fram förslag och färdigställde logotypen.

Nulägesanalys
Reformhus tillverkar villor och lägenhetshus med extremt bra U-värde och många valmöjligheter. Reform betyder ombildning/förändring (till det bättre). Reformhus är bättre ur miljösynvinkel, ekonomi och byggteknik med sina byggelement. Valfriheten är stor beträffande arkitektur, beklädnad och interiör. Reformhus har hittat en nisch på marknaden, där de är ensamma om sitt speciella byggsystem. Företaget signalerar miljötänk, stabilitet och trygghet.

Uppdrag
Merbo har bytt namn till Reformhus. Uppdraget var att ta fram en logotyp för Reformhus, där det gröna elementet med fördel kunde få vara kvar från dagens verksamhet. I övrigt framfördes inga önskemål eller krav på logotypen.